Den stora utmaningen är att verkställa : Parboendegaranti utifrån ett professionellt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Tiger; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)