Svenska i arabisk mun. Arabiska modersmålstalares uttal av svenska och uttalets betydelse inför inträdet på svensk arbetsmarknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Språkvetenskapligt självständigt arbete, 15 hpSvenska som andraspråkSSA136 VT 2016Handledare: Ingegerd Enström, Maud Gistedt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)