En analys av kundutbildning genom identifierade framgångsfaktorer : En fallstudie på Hantverksdata AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Författare: Karl Lindborg; [2018]

Nyckelord: Affärssystem; lärande; kunskap; utbildning;

Sammanfattning: Hantverksdata AB har utvecklat ett specialanpassat affärssystem för hantverkarbranschen som heter Entré. I dagsläget lägger företaget stora resurser på support av detta system, som kan vara ett resultat av brister i kundutbildningen.Det primära syftet för studien är att analysera genom arton olika faktorer hur Hantverksdata AB utför utbildningar vid införande av nytt affärssystem till kunden, samt ge möjliga förbättringsförslag till Hantverksdata AB som eventuellt kan resultera i färre inkommande ärenden till supportavdelningen. Samt ett sekundärt syfte med fokus på hur Hantverksdata AB utför kundutbildning i samband med nya releaser.Efter analys av supportärenden från olika intervaller och intervjuer med anställda på företaget har författaren identifierat svaga punkter i kundutbildning som Hantverksdata AB erbjuder. Resultatet av fallstudien är en lista med rekommendationer till Hantverksdata AB inklusiva identifiering av många bra moment som de bör fortsätta med. De förändingar som rekommenderas kan minska trycket på supportavdelningen generellt och i samband med nya releaser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)