Närståendes önskan och möjlighet till personlig sfär på en intensivvårdsavdelning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Anna Jonsson; [2007-04-10]

Nyckelord: Intensivvård; Närstående;

Sammanfattning: Omvårdnad - Självständigt arbete I

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)