SD - ett parti för HBTQ-personer? En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter över tid utifrån teorin om homonationalism

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Sverigedemokraternas diskurs om HBTQ-rättigheter har länge varit omtalad. De har generellt setts som homofientliga i media och av andra politiker. 2019 verkar däremot en förändring ha skett då de presenterar nya, möjligtvis mer HBTQ-vänliga, förslag. I den här studien undersöks och analyseras Sverigedemokraternas diskurs i HBTQ-frågor från 1989 till 2019. Syftet med studien är att klargöra vad det betyder när ett nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna vill stå upp för HBTQ-rättigheter. Med hjälp av en kritisk diskursanalys utformad av Teun A. Van Dijk och Jasbir K. Puars teori homonationalism ger studien en förståelse för Sverigedemokraternas HBTQ-diskurs. Frågeställningarna för studien är: “Hur har Sverigedemokraternas diskurs kring HBTQ-rättigheter utvecklats mellan 1989 och 2019?” samt “Hur kan denna utveckling förstås och förklaras med hjälp av Jasbir K. Puars teori om homonationalism?” Enligt Jasbir K. Puar är homonationalism kortfattat en process där homosexuella börjar inkluderas i nationen samtidigt som exkluderandet av rasifierade ökar. I studien analyseras Sverigedemokraternas partiprogram från 1989-2019 samt fyra debattartiklar skrivna av sverigedemokratiska politiker utifrån metoden och teorin. Studien visar att Sverigedemokraterna i sin nuvarande diskurs främjar HBTQ-rättigheter främst för sin egen vinning och på bekostnad av en främlingsfientlig politik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)