Den nya tillfälliga lagen avseende barns rätt till familjeåterförening : en utredning av svensk rätts förenlighet med barnkonventionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mikhail Atayev; [2018]

Nyckelord: Migrationsrätt; förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)