Att synas eller icke synas– Det är frågan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I denna podcast kartlägger jag hur jag som nyutexaminerad skådespelare ska förhålla mig till skådespelarbranschen. Jag undersöker hur delar av branschen ser ut och vilka krav som ställs på dagens skådespelarkår. I min mening, har branschen förändrats avsevärt under de senaste åren. Denna förändring påstår jag ställer nya krav som vi skådespelare måste förhålla oss till. Jag söker genom intervjuer med yrkesverksamma människor skapa mig en bild av branschens förändring och situationen för yrkesverksamma skådespelare genom historien tills idag. Jag samlar under arbetets gång på mig konkreta verktyg som kan vara till hjälp när jag ska tackla svårigheter som jag kan stöta på i mitt framtida yrke som skådespelare. Jag undersöker i podden vilka krav skådespelarbranschen ställer på yrkesverksamma skådespelare idag och om och i så fall hur, den enskilda skådespelaren ska anpassa sig till dessa krav. Jag söker efter konkreta verktyg som kan vara till hjälp för mig likväl som för andra yrkesverksamma skådespelarkollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)