En undersökning av Agnes Cecilia - en sällsam historiaen roman av Maria Gripe : - utrifrån sökande, spegling och metamorfos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Författare: Matilda Eliasson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)