Living life trough characters

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Institutionen för Konst (K)

Sammanfattning:

– Här kommer vi att börja och här kan vi också komma att sluta.

– Vi befinner oss i ett slags vakuum eftersom att start- och slutpunkten för den här texten finns någonstans i ett flertal parallella verklighetsskildringar - berättelser som å ena sidan kan tala för sig själv, men samtidigt är beroende av varandra för att förklara och förtydliga strategier, tematik och intentioner i en konstnärlig praktik.

– Den här texten är enbart en text och existerar inte på något annat sätt än just som text.

– Den här texten är en förklaring, ett komplement, en svepande rörelse men också etttidsdokument - ett statement of the times.

– Vi som talar är på sätt och vis samma person, men är också medvetna om att vi besitter olika förmågor och har olika kvalitéer som skiljer oss åt.

– Vi är yttre skal och inre demoner.

– Vi är någon slags karaktärer - verklighetsflyktens frukt.

– Vi som talar är ständigt närvarande i texten och vi kommer att sammanfoga våra röster och kanaliseras genom en kropp, just eftersom att det är så vår verklighet ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)