Marknadskommunikation till etniska konsumenter : "Vilka faktorer är viktiga för att svenska traditionella företag ska etablera sig framgångsrikt på en etnisk marknad inom Sveriges gränser"

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)