Kost och koncentration : Samband mellan måltider och lågstadieelevers upplevelse av studiekoncentration.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Jenny Eriksson; [2016]

Nyckelord: Frukost; Skollunch; nutrition; skolbarn; skola.;

Sammanfattning: Syftet var att visa hur frukost- och lunchvanor hos lågstadieelever påverkar deras koncentration och belysa huruvida skolmaten uppfyller kraven som ställs på den utifrån eleverna perspektiv. En kvantitativ forskningsmetod i form av enkäter användes för att ta reda på detta. Teorin i uppsatsen beskriver hur ett barn bör äta för att bäst utvecklas både fysiskt och psykiskt. Resultatet visade att många elever inte äter en näringsriktig frukost och att detta påverkade deras koncentration före lunch. Den visade även att trots att många elever hoppade över lunchen så upplevde de inga större svårigheter att koncentrera sig efter lunch. Eleverna som valde att inte äta lunch angav att den inte såg god ut eller att den inte smakade gott. Maten uppfyllde alltså inte de krav som eleverna ställer på den. Det fanns alltså en tydlig relation mellan frukost och koncentration, men undersökningen visar inte någon sådan relation till lunchen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)