Kroppmissnöje hos kvinnliga patienter med ätsörning -Utvärdering av gruppbehandling med fokus på kroppsuppfattning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Viktoria Silverliden; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)