Hämta din välkomstbonus. Men kom ihåg att spela ansvarsfullt. : En deltagande studie om hur spelbolag arbetar med sitt spelansvar mot konsumenter

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: 2019 reviderades Sveriges spellag, vilket betydde att nya spelbolag kunde söka licens för att verka på den svenska spelmarknaden. Revideringen tillkom i hopp om att de spelbolag som tidigare riktat sig mot svenska konsumenter istället skulle söka licens för att verka på den svenska spelmarknaden. I maj 2020 finns 71 licensierade spelbolag på den svenska spelmarknaden. Studiens syfte är att undersöka hur spelbolag på den svenska spelmarknaden arbetar med spelansvar samtidigt som de har ett stort vinstintresse, samt se om det sker en löskoppling av spelansvar till följd av detta.    Studiens forskare har genom dold deltagande observation undersökt 30 av 71 licensierade spelbolag i deras arbete med spelansvar. Därtill har tre semistrukturerade intervjuer genomförts med anställda på spelbolagen Svenska Spel, ATG och Unibet med syfte att få bättre förståelse för dess spelansvarsarbete. Studiens forskare har även intervjuat Anders P Håkansson i egenskap av extern part med övergripande förståelse för spelbranschen.    Studiens empiriska data från nämnda metoder analyseras med hjälp av teorier inom Corporate Social Responsibility och etik. Studien bidrar med en generaliserbar bild av den svenska spelmarknaden efter revideringen av spellagen 2019. Empirin påvisar att det förekommer löskoppling av spelansvaret på den svenska spelmarknaden. Den empiriska datan vittnar också om skillnader mellan hur utlandsbaserade och svenskbaserade spelbolag arbetar med sitt spelansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)