Hög- och lågkontrast visus skillnad med clariti® 1day och clariti® 1day toric vid -0,75 DC

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om en sfärisk endagars silikonhydrogel lins (clariti® 1day) vid sporadiska tillfällen kan ordineras istället för en torisk endagars silikonhydrogel lins (clariti® 1day toric) vid -0,75 DC i astigmatism. Metod: I studien undersöktes 26 personer varav 14 kunde delta. Deltagarnas ålder var mellan 18-40 år. Mätningarna genomfördes på 14 vänster ögon med astigmatism på  -0,75 DC. Kontaktlinserna som testades var clariti® 1day och clariti® 1day toric. Ett biomikroskop användes för att mäta inklinationen på linserna, undersöka central och korneal täckning samt passform och rörelse i olika led. Även undersökning med flouresecin och blått ljus utfördes på mätögat för att se om signifikanta stainings fanns(≥ grad 2). En ETDRS logMAR syntavla på 4 meters avstånd användes för att mäta hög (100%)  – och lågkontrast (10%). Resultat: Resultatet av denna studie visar ingen klinisk signifikant skillnad i visus dock blev det visusförändringar vid både hög – och lågkontrast mätningar. En förbättring med 0,08 logMAR (4 optotyper) påträffades med de toriska linserna jämfört med de sfäriska vid högkontrast visusmätningar samt 0,03 logMAR (1,5 optotyp) bättre med de toriska vid lågkontrast visusmätningar. Slutsats: Denna studie visar ingen klinisk signifikant skillnad i visus mellan clariti® 1day och clariti® 1day toric. Dock blev det visusförändringar med de toriska linserna vid både hög – och lågkontrast mätningar med 1,5-4 optotyper mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)