Utveckling av kaffemaskin för event

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. 

Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. Kaffemaskinen ska snabbt och under lång tid förse besökare på olika event med kaffe. Produkten ska även vara möjlig att bruka i omväxlande miljöer där några exempel på event kan vara skidtävlingar, festivaler, hockeymatcher eller bröllop. Det som har sökts har varit en smidig, brukarvänlig och kraftfull produkt med god ergonomi. 

Målet med projektet har varit att med hjälp av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och designmetodik ta fram ett produktkoncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet ska uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Det ska även ha en design som tack vare sitt formspråk och sin funktionalitet sticker ut bland dagens produkter. 

Projektet resulterade i ett konceptuellt produktförslag på en kaffemaskin för event. Konceptet är framtaget utifrån kunskap om brukaren för att göra produkten brukarvänlig genom att vara ergonomiskt utformad samt lätt att förstå och använda. Det framtagna konceptet går även i linje med uppdragsgivarens vision och anses tack vare sin design samt funktionalitet sticka ut bland dagens produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)