Terrordådet som skakade Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: I dagens snabba medievärld där internet spelar en allt större roll har spelreglerna för hur journalistik bedrivs förändrats. Konkurrensen om konsumenterna har ökat och numera ställs ännu högre krav på att vara först med nyheterna, vilket innebär att källkritik och pressetik i viss mån åsidosätts. Just terrordåd, framförallt de som sker i ett geografiskt närområde, blir ofta väldigt uppmärksammat och innebär en särskild svårighet för redaktioner på grund av det trauma berörda människor utsätts för. Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterade kring terrordådet i Stockholm med hjälp av artiklar skrivna från dagen då terrordådet utfördes. Undersökningen har genomförts med ett särskilt fokus på hur de fyra tidningarna förhållit sig till de pressetiska reglerna. Empirin består av 16 artiklar totalt - fyra från varje tidning. Analysen påvisar vissa skillnader i hur de olika tidningarna valt att förhålla sig till de pressetiska reglerna. Aftonbladet och Expressen tar sig större friheter vad gäller namnpubliceringar än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Likaså avslöjar bildvalen att kvällstidningarna rör sig närmare gränsen för vad som anses etiskt accepterat än dagstidningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)