Hur når vi ut? Om att mäta engagemang på sociala medier

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte:Syftet för denna undersökning är att analysera hur den offentliga organisationen Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, når ut på tre olika sociala medier-plattformar: Facebook, Instagram och Twitter. Detta kommer jag att göra genom att mäta och jämföra olika aspekter av engagemang. Med engagemang menar jag användares mätbara interaktioner med innehållet på sociala medier i form av gilla-markeringar, delningar och kommentarer.Teori:Ett flertal teorier som från olika vinklar tar sig an att mäta och tolka engagemang på sociala medier inom offentlig sektor.Metod:Kvantitativ metod. Data hämtades med hjälp av programmen Netvizz, Instagramscraper och Twitterscraper. Med stöd i tidigare forskning skapades ett analysverktyg för att mäta olika nivåer av engagemang och för att mäta engagemangskvalitet, hängivenhet och engagemangsskapande.Resultat:Undersökningen fann att reaktioner var den vanligaste typen av engagemang på alla plattformar. Länkar var den vanligaste typen av inlägg på Facebook. Inlägg med video lyckades bäst att skapa engagemang. Facebooks inlägg var de som var mest engagemangsskapande men Instagram fick högst värde på både engagemangskvalitet och hängivenhetskvot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)