Kvinnors upplevelse av livet efter mastektomi vid bröstcancer. : En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ivana Mirkovic; Rosanna Carlsson Westerstad; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)