Audionomers erfarenheter av lyckad audiologisk rehabilitering och hörapparatanvändning bland äldre personer En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Nora Kasim; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)