Sambors rätt att ärva varandra : – den svenska lagstiftningens brister i ett nordiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gabriella Butts; [2014]

Nyckelord: familjerätt; sambor; arv;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)