Socialtjänstens sekundära bostadsmarknad : Nuvarande situation, effekter och hur ser framtiden ut?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur socialtjänstens roll på bostadsmarknaden har förändrats de senaste åren fram tills idag. Vad blir effekterna av det och vilken roll kommer socialtjänsten att ha på bostadsmarknaden i framtiden. Studien består av en kvalitativ metod baserad på intervjuer av olika socialtjänster i Skåne. Intervjuer genomfördes och korrelerades med tidigare forskning för att visa på socialtjänstens roll på bostadsmarknaden och dess framtid utifrån forskning och intervjuernas slutsatser. Utifrån dessa finner man att socialtjänsten är i en situation där de inte kan fortsätta på samma sätt som de gjort och kommer att tvingas göra förändringar. Samtidigt ser man på ett problem på den universella bostadsmarknaden där stora förändringar krävs för att bibehålla den bostadspolitik som Sverige haft under lång tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)