Batátrummor på distans! En studie om att studera traditionell musik på distans kontra på plats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Oskar Löfberg; [2018-07-30]

Nyckelord: Batátrummor; Slagverk; Santería; Kuba; Världsmusik; Traditionell musik;

Sammanfattning: I detta arbete undersöker och jämför jag två metoder att lära mig de afrokubanska batátrummornas repertoar från Kuba och analysera hur de olika metoderna gynnar mitt lärande och därmed hur jag lär mig bäst. Distansmetoden innebär att jag arbetar utifrån inspelat och noterat material av John CollinDouglas och gehörsmetoden innebär att jag lär mig musiken på traditionellt vis med lektioner på gehör,på plats på Kuba. I jämförelsen belyser jag de olika för- och nackdelarna med metoderna där båda metoderna har tydliga fördelar, men slutsatsen är att kombinationen av metoderna ger bäst resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)