Motivationsfaktorer till träning hos universitetsstudenter vid Sahlgrenska Akademin - En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Trots att vinsterna med fysisk aktivitet och träning är allmänt kända, når omkring entredjedel av Sveriges befolkning i åldrarna 16-44 år inte upp till Socialstyrelsensrekommendationer för fysisk aktivitet. Motivation till träning är en faktor sompåverkar en individs aktivitetsnivå. Huruvida motivationsfaktorer till träning skiljersig mellan aktiva och lågaktiva är till författarnas kännedom inte tidigare studerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)