Bland Oaser och Giraffer - En jämförelse av två ungdomsverksamheter i musikens, historiens och samhällets tecken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen försöker beskriva två fall av ungdomsverksamheter med betoning på musik, organiserade på två olika sätt och I två olika tider. Den första skedde I slutet på 1970-talet i Stockholmsförorten Rågsved, under punkens begynnelseår I både England och Sverige. Ungdomarna skapade ungdomskulturgruppen Oasen, men fick stänga ner efter tre års verksamhet eftersom aktiviteterna inte accepterades av vuxenvärlden, men Sveriges största punkband, Ebba Grön som föddes I Oasens verksamhet, fortsatte. Gruppen använde punk och rockmusik för att beskriva deras verklighet I Rågsved; droger, tristess, alienation och kriminalitet. Området byggdes under 50-talet för att öka levnadsstandarden I Stockholm. Efterkrigstiden hade lett till en ökad industriell marknad precis som i många andra länder I Västvärlden vid den här tiden, och det innebar urbanisering. Projektet att bygga så många nya bostäder kallades Miljonprogrammet, då de försökte bygga en miljon lägenheter på mycket kort tid. Men man byggde I utkanterna av stan, långt från City och man satsade inget på ungdomsaktiviteter, det var ett “dött” område. De sociala problemen började breda ut sig när barnen blev tonåringar. Med Oasen ville ungdomarna bort från destruktiviten, genom en DIY-attityd: Do it yourself!. 40 år senare, I Uddevalla på västkusten, finner vi en helt annan situation. Kommunen stöttar och uppmanar ungdomarna att skapa kulturevenemang, tex konserter och festivaler. Projektet heter Giraffen. Förutom att jämföra dessa två verksamheter, Oasen och Giraffen, försöker också uppsatsen undersöka de samhällshistoriska bakgrunderna till dessa två yttringar, liksom att analysera musik och text som ungdomarna framför/har framfört.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)