”Just do as you’re told!” : Vuxna röster och gestalter i Roald Dahls berättelser för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Emma Karlsson Lager; [2020]

Nyckelord: Roald Dahl; barnlitteratur;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)