Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sammanfattning: Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. Ökad förståelse om älgens beteende, rörelsemönster och behov av föda under den här perioden är mycket viktig för att människor skall kunna kompromissa med älgens behov. I den här uppsatsen har älgtjurarnas rörelsemönster studerats under brunsten i Västerbottens län relaterat till val av habitat och tidsperiod. Data som används kommer från projektet MittSkandia och positionerna är från totalt sex älgtjurar under år 2005 och 2006. Resultaten visar att inget selektivt val av habitat förekommer under denna period men att älgtjurarna tillbringar mest tid i lövskog. Enligt resultaten tenderar älgtjurarna att byta habitat allt oftare längre in i brunsten och sambandet fluktuerar allt kraftigare. Dagtid besökte älgtjurarna barrskog mer än vad de gör under natten, på natten besöker de öppnare ytor mer än vad de gör under dagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)