Effekten av företagens redovisningsmetod, finansiering och kontrollägande vid uppkomsten av övervärden - En dokumentstudie av Eniro Group, Stora Enso, Swedbank och Vattenfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)