Axel Einar Hjorth – arkitekten som glömdes bort : om Nordiska Kompaniets chefsarkitekt och svensk art déco

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

Sammanfattning:

Denna uppsats beskriver möbelarkitekten Axel Einar Hjorths karriär och produktion med fokus på åren 1927-32, hans första sex år som chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet. Genom att undersöka några samtida tidskrifter försöker uppsatsen även utröna hur Hjorth mottogs under sin egen tid, samt varför han var förtigen i svenskdesignhistoria så länge.

I uppsatsen ingår flera möbelanalyser vilka syftar till att beskriva Hjorths stil och bredd samt tidens smak. Uppsatsen visar att Axel Einar Hjorth ofta ritade internationellt orienterade möbler i ren art déco, men också stilmöbler, funktionalistiska seriemöbler m.m. Art déco var en stilriktning under mellankrigstiden, men i Sverige talar vi ofta om ”Swedish Grace” eftersom mycket konsthantverk under denna tid fick ett något svalare klassicistiskt uttryck än övriga länders. I Sverige har art décon eller ”Swedish Grace” ofta hamnat i skuggan av funktionalismen, som fick större genomslagskraft. Det är en av anledningarna till att ingen akademisk text tidigare har skrivits om Axel Einar Hjorth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)