En samhällsekonomisk analys av trängselskatten i Göteborg, utifrån de bilförares perspektiv som avstår från användandet av bilen under den tid skatten tas ut.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Jesper Karlheden; [2013-02-12]

Nyckelord: Cost - Benefit - Analys; Trängselskatt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)