Kvinnors erfarenheter av att använda reversibla preventivmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Preventivmedel är metoder som i huvudsyfte används för att förhindra graviditet, de kan dock påverka mycket mer än fertiliteten i form av biverkningar. Det fanns sedan tidigare studier som beskrev kvinnors erfarenheter av reversibla preventivmedel men för att ge en bredare bild av kvinnors upplevelser valde författarna att sammanfatta dessa i en litteraturstudie. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att använda reversibla preventivmedel. Metod: En deskriptiv litteraturstudie av 16 artiklar, 13 med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Kvinnor upplevde att de påverkades av sin omgivning när det gällde valet av preventivmedel, ofta handlade det om vänners tidigare erfarenheter och attityder. P-piller är den metod som flest kvinnor i omgivningen använde och metoden valdes därför många gånger av bekvämlighetsskäl. P-piller kan dock vara besvärliga eftersom de ska tas varje dag, något som många kvinnor upplevde var svårt. Detta kunde påverka metodens säkerhet och ge oro, denna oro upplevde inte kvinnor som valde mer långsiktiga metoder som spiraler, p-ring eller p-stav vilket resulterade i att kvinnorna upplevde en större trygghet. Trygghet upplevdes vara en viktig faktor för den sexuella hälsan. Hur kvinnan blev bemött av sin vårdgivare samt metodens påverkan på menstruationen hade också betydelse för kvinnans välmående. Slutsats:Kvinnors upplevelser av användningen av reversibla preventivmedel är väldigt individuell och komplicerad och därför är det viktigt att belysa kvinnors upplevelser och eventuella problem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)