Den mänskliga faktorns påverkan : Risker vid transformation till molntjänst

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Författare: Emma Wahlberg; [2020]

Nyckelord: molntjänst;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)