Pressen och dess gestaltning av islam och muslimer : En studie om representationen av islam och muslimer uifrån närhetsprincipen i svenska medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Religionsvetenskap

Författare: David Despotovic; [2019]

Nyckelord: media; muslim; islam; media; muslim; islam;

Sammanfattning: I Sverige lever det idag en minoritet av personer som uppfattar sig själva som muslimer, troende eller kulturellt. Till följd av detta har jag valt att analysera hur gestaltningen har sett ut av islam och muslimer under perioden 1 januari 1994 till den 31 december 2019. Det är i synnerhet innehållet från tidningarna Göteborgs-Posten och Aftonbladet som har analyserats. Totalt har 8694 stycken artiklar innehållit ordet muslim- eller islam i de båda tidningarna tillsammans. Undersökningens artiklar har sedermera analyseras med hjälp av Björn Hägers närhetsprincipsteori, men även med hjälp av James Smithies tankar om metoder inom digital humaniora. Artiklar har utifrån denna metod lagts in i diagram för att se vilka år det varit en ökad rapportering kring islam och muslimer i de två ovan nämnda tidningarna. Sedan har dessa årtal analyserats mer på djupet och tydliga ämnen och kategorier har sedan hittats, det vill säga orsakspunkter till varför det ökad. Resultatet visar att islam och muslimer ofta representeras i tidningarna i samband med negativa händelser, det är då det skrivs mer om denna religion och dess anhängare. Den bilden bekräftas också av undersökningens tidigare forskning. Gällande Björn Hägers närhetsteori går det att se tydliga samband med en nyhets närhet och dess spridning eller icke-spridning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)