Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)