Sport-bh för större kupor : Framtagning av gradering till sport-bh:ar för större byst

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna studie görs i samarbete med ett svenskt modeföretag som har upplevt problem med passformen av deras sport-bh:ar i storlekarna L-XL. Problemet som uppstår är att de större storlekarna inte ger tillräckligt med täckning över bysten. Graderingen på sport-bh:arna behövs därför studeras och en fungerande gradering tas fram för att uppnå önskad passform på sport-bh:arna över bysten. Två graderingsmetoder granskas och appliceras på ett mönster från företaget. Prototyper i storlek L och XL sys upp enligt dessa metoder för avprovning och de två resultaten jämförs sedan. Metoden som uppnådde bäst passform utvecklas därefter vidare och en plaggmåttlista med de olika skillnadsmåtten tas därefter fram. Resultatet visade att Johnsons metod uppnådde en bättre passform men att en justering vid axelbanden behövdes göras innan måttlistan kunde sammanställas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)