Barn i reklam - En visuell analys av blickar och kroppsspråk i H&Ms reklam för maskeradkläder till barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: I den här uppsatsen har jag undersökt hur pojkar och flickor representeras i klädföretaget H&Ms modellbilder för maskeradkläder. Uppsatsens fokusområde har varit att titta närmre på hur pojkar och flickor representeras utifrån deras blickar och kroppsspråk. Teorier och forskning i ämnet har tillsammans med visuell analys utifrån kvantitativa och kvalitativa data stått som grund för uppsatsens slutresultat. Resultatet visar att pojkar och flickor till stor del representeras olika i modellbilderna beroende på kön. Flickorna tenderar att i större bredd posera med sänkta blickar och ett fåtal olika kroppspositioner, medan pojkarna tenderar att posera i större variation, med allt från nedsänkta blickar, ögonkontakt, glada eller arga uttryck - men främst mer självsäkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)