Brukarinflytandets betydelse på Gunnareds Gård

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Gunnareds Gård är ett aktivitetshus i Göteborgs kommun som arbetar med brukarinflytande. Denna uppsats syftar till att ta reda på hur personal och deltagare upplever brukarinflytandets betydelse på Gunnareds Gård. Detta syfte uppfylldes genom att undersöka vad det fanns för syn på brukarinflytandet på gården, hur brukarinflytandet gestaltade sig, vilken betydelse brukarinflytandet ansågs ha för deltagarna, för verksamheten och för personalen samt om brukarinflytandet ledde till återhämtning för deltagarna. En kvalitativ undersökning genomfördes där både intervjuer och observationer användes. Slutsatsen var att brukarinflytandet upplevdes vara centralt i verksamheten även om det inte alltid fungerade perfekt. Brukarinflytandet kan sägas vara så infiltrerat i verksamheten på Gunnareds Gård att gården inte skulle kunna fungera på något annat sätt. Vistelsen på gården och brukarinflytandet där medförde att deltagarna återhämtade sig på ett annat sätt än vad de skulle gjort annars.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)