Fostering mindful consumption with mindfulness training - A qualitative study of the perceived effects of mindfulness training and education on consumers decision-making and consumption behavior

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)