Rules and discretion in CRD IV, BRRD and MiFID 2 : a challenge to competent authorities?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Klaus Aarnio; [2015]

Nyckelord: Europeisk bankrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)