Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Sammanfattning:

Forskning gjord på vuxna med psykopatisk personlighetsstörning, samt ungdomar med psykopatiliknande egenskaper har visat på samband med kriminalitet. Detta förde fram frågan huruvida det var möjligt att identifiera psykopatiliknande egenskaper redan hos barn? Skulle detta i så fall vara en särskilt problematisk grupp? Skulle denna grupp av barn med psykopatliknande egenskaper skilja sig från andra grupper av barn i utagerandeproblematik? Studien gjordes i form av två olika frågeformulär, som tilldelades förskollärare och barnets föräldrar på förskolor i Örebro, Kumla samt Linköping. Försökspersonerna bestod av 309 barn i åldrarna 3-5 år. Resultatet visade att det fanns en grupp av barn med psykopatiliknande egenskaper. Barnen i denna grupp samt i en grupp av barn med hög impulsivitet hade särskilt hög grad av utagerandeproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)