Palliativ vård på sjukhus ur ett närståendeperspektiv : en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)