Frihet och jord : En studie av frihetens gränser för bönder, jordfattiga och trälar i landskapslagarnas samhälle

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: André Ahrling; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)