PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG HEALTH STUDENTS. A comparative study between Australia and Sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Today, approximately 3.2 million deaths each year occur due to inadequate physical activity. Physical activity in addition to the WHO recommendations contribute in reducing the risk of weight gain and disease.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)