Kravspecifikationens innehåll och struktur : en jämförelse med byggbranschens kontraktshandlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Christer Lindholm; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dynamiken i det moderna samhället gör att förutsättningarna för företag och organisationer ständigt förändras. Informationssystemen blir då väldigt viktiga för att företagen skall få rätt information i rätt tid. Även informationssystemen måste ibland förändras och kraven på ett nytt informationssystem anges i en kravspecifikation. Denna kravspecifikation upprättas i den del av systemutvecklingsarbetet som kallas för requirements engineering (RE). Denna rapport är ett examensarbete inom det systemvetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde. Författaren har tidigare arbetat som byggnadsingenjör i flera år och gör i detta arbete en jämförelse mellan byggbranschens kontraktshandlingar och systemutvecklingsområdets kravspecifikation. Syftet med jämförelsen är att utreda om systemutvecklingsområdet har något att lära av byggbranschen när det gäller strukturering och utformning av kravdokumentationen. Undersökningen har utförts som en litteraturstudie, där tre olika utvecklingsmetoder har studerats. Undersökningen visar att byggbranschens kontraktshandlingar har en bättre struktur och ett mer omfattande innehåll än de tre studerade förslagen till kravspecifikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)