Dragprovning av plastpåsar av återvunnen plast

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Konstruktionsmaterial; Linköpings universitet/Konstruktionsmaterial

Sammanfattning:

Vid tillverkning av produkter av återvunnen plast får dessa en varierande kvalitet på grund av att kontrollen över returplastens sam- mansättning inte är fullständig. Det är för att det är svårt att sortera ut allt material som består av oönskade plasttyper, eller inte gjorda av plast överhuvudtaget.

Resultatet visar att det är stor skillnad mellan längs maskinrikt- ningen och tvärs maskinriktningen när det gäller framförallt brottför- längning. Centrumpositionen på påsen är generellt svagare än övriga positioner för återvunnen bärkasse. Brottförlängningen är i nivå med den av jungfrulig plast för båda påstyperna som har testats.

Projektet syftar till att bestämma en testmetod för att testa variatio- nen i mekaniska egenskaper hos plastpåsar och sedan testa egenskaperna beroende på position på påsen. För att testa påsarna användes dragprov, där elasticitetsmodulen, sträckgränsen, brottgränsen och brottförläng- ningen jämfördes. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)