Solidariskt avhjälpandeansvar vid miljöskada : en oklar förenklingsregel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Angelica Ågren; [2013]

Nyckelord: Miljörätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)