Superhjältar och propaganda : Superhjältar och deras fiender ur ett propaganda perspektiv under andarvärldskriget

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Markus Hermansson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)