Att driftsätta i molnet : En undersökning i kostnader och skalningsmöjligheter

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: När en ny webbapplikation skall lanseras och driftsättas är det svårt att i förhand veta vilken datatrafik och belastning som tjänsten behöver vara dimensionerad för. Rapporten följer en webbapplikation som inte är förberedd för uppskalning till att bli separerad i olika komponenter för ökad skalbarhet och driftsäkerhet. I rapporten genomförs även en komparativ studie på olika typer av molntjänster som erbjuder infrastruktur (IaaS)-, plattform (PaaS)- och mjukvara (SaaS) som en tjänst. Målet med undersökningen var att hitta en kostnadseffektiv metod för att expandera applikationens infrastruktur och flytta implementationen till molnet. Resultatet och slutsatsen visar att den dyraste lösningen inte alltid är den bästa och i slutändan kan företag betalar pengar för resurser som de inte utnyttjar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)