IT-Stöd För Personer Med Psykiska Funktionshinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

Författare: Daniel Brossner; [2007]

Nyckelord: psychological; users; disabilities; design; it; internet; website;

Sammanfattning: IT-information och kommunikation är medel att förbättra hälsan hos personer med psykiska funktionshinder. Mitt arbete handlar om att utforma en webblösning för människor med psykiska funktionshinder. Jag har genomfört intervjuer och en workshop. Jag har intervjuat både brukare och personer som tar hand om dem. Jag har engagerat brukare i min designprocess. Under workshopen lät jag brukarna fritt avgöra vilken av mina designlösningar som var intressantast och mest användbar för deras behov. Jag beslöt att utforma en webbsida för brukarna för att engagera och uppmuntra dem till social samverkan, vilket har varit den centrala funktionen i slutkonceptet. Webbsidan innehåller flera funktioner: visar brukarnas humör och olika möjligheter att peppa varandra via musik, bilder, text samt skicka meddelanden. Effekterna av IT-kommunikation bland personer med psykiska funktionshinder borde undersökas ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)