Att leva med social fobi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Bakgrund: Social fobi är en sjukdom där personen har en irrationell rädsla för situationer där personen kan bli iakttagen och bedömd av andra. Rädslan kan vara så stark att det kan vara outhärdligt att vistas i samma rum som andra. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur det är att leva med social fobi. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie som baserades på femton kvantitativa artiklar och en självbiografisk bok. Artiklarna var publicerade efter år 1995. Enheter som svarade på syftet identifierades och sammanställdes till resultatet. Resultat: Personer med social fobi har en lägre livskvalitet. Personer med social fobi räds sociala interaktioner och anses utstråla mindre värme än andra personer. Under samtal upplever personer med social fobi ångest, de nedvärderar sitt eget uppförande då de är fokuserade på sitt eget uppträdande, vilket leder till en negativ självbild. Kognitivbeteendeterapi har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för att behandla social fobi. Slutsats: Livskvaliteten hos personer med social fobi är reducerad och självkänslan är ofta låg. Ångest uppstår vid social interaktion. KBT ger goda behandlingsresultat för personer med social fobi. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen bemöter personen med social fobi på ett positivt sätt för att främja relationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)