Symboler i en ordlös serienovell

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Stella Lövgren; [2019]

Nyckelord: comics; semiotics; drooker; wordless; novel; layout; communication;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. Med hjälp av en innehållsanalys utifrån en semiotisk metod kartläggs användandet och frekvensen av symboler. Resultatet visar att symbolerna Drooker använder är gester, ordbilder, siffror, skiljetecken, noter, emanata, grafiska och ikoniska symboler, paneler, ramar och sidlayout. Rapporten vänder sig till forskare, studenter och yrkesutövare samt till intresserade av tecknade serier, grafisk design, layout och bildspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)